Activităţi
1200

Activităţi

Proiectul a fost construit pe o structura de activităţi simplă şi eficientă.
Activităţile sunt grupate în 6 pachete de lucru (WP) care să asigure un management optim şi o comunicare facilă între parteneri.

WP 1. Management financiar şi cooperare transnaţională în cadrul proiectului

Acţiunile se canalizează pe implementarea tuturor etapelor proiectului în limitele planificate. De asemenea se asigură repartizarea optimă a activităţilor către fiecare partener, un management eficient al resurselor financiare.

WP2. Comunicare

Activităţile s-au fundamentat pe Planul de Comunicare şi Diseminare care a stabilit grupurile ţintă şi a organizat şi orientat profilul activităţilor pe toată durata proiectului. Suportul media a contribuit la atingerea obiectivelor proiectului Danube Limes Brand.

S-au diseminat produsele proiectului pe canale media şi non-media, la nivel naţional şi internaţional.

WP 3. Realizarea documentaţiilor de nominalizare pentru Lista tentativă UNESCO

Activităţile se concentrează asupra elaborării documentaţiilor pentru nominalizare pentru extinderea sitului UNESCO - Frontierele Imperiului Roman - în zonele de pe cursul inferior al Dunării.

Partenerii din România, împreună cu cei din Croaţia, Serbia şi Bulgaria au întreprins cercetări asupra zonelor de Limes şi au selectat siturile relevante pentru a face parte din procesul de nominalizare. Au fost stabilite linii directoare pentru viitorul management al siturilor de pe Limes.

Au fost pregătite documentaţiile pentru Lista Tentativă UNESCO şi au fost selectate 1 sau 2 situri ca zone pilot pentru a fi subiectul unor dosare de nominalizare în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

WP 4. Crearea unui Brand pentru proiect, realizarea unui masterplan de marketing şi a unui plan concret de acţiuni.


În această etapă s-au realizat studii de piaţă pentru zonele de Limes din fiecare ţară şi a fost creat conceptul de Brand pentru siturile de pe Limes. Fiecare partener şi-a evaluat potenţialul zonelor selectate şi au dezvoltat o viziune. A fost elaborată o strategie de marketing pentru valorificarea optimă a resurselor culturale.

A fost creat un Plan de acţiune comun pentru dezvoltarea durabilă a siturilor de pe Limes desemnate pentru a face parte din Lista Patrimoniu Mondial.

WP 5. Concepte de planificare regională pentru dezvoltarea proiectului.

Identificarea de către toţi partenerii a premiselor şi caracteristicilor fiecărui sit, secţiune de Limes în parte, identificarea actorilor interesaţi şi a grupurilor ţintă.

Principalele activităţi sunt legate de modul de diseminare a informaţiei şi despre nivelul de percepţie al sitului: reconstituiri 3D, un film de prezentare al Limes-ului, acţiuni de promovare.

WP 6. Proiecte pilot

S-au desfăşurat proiecte pilot în Austria, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Serbia, Bulgaria şi România. Aceste proiecte pilot constau în şcoli de vară, promovarea turismului în zonele vizate prin dezvoltarea unor reţele de Spa, Hoteluri, campinguri şi reţele de podgorii de-a lungul Limes-ului.