Aegyssus
1200

Aegyssus (mun. Tulcea, jud. Tulcea)

AEGYSSUS (Tulcea, jud. Tulcea)

Aegysus este un sit arheologic complex, situat în punctul "Colnicul Hora" pe "Dealul Monumentului Independenţei", acolo unde se găseşte şi Muzeul de Istorie şi Arheologie din cadrul Institutului de Studii Eco-Muzeale Tulcea (în NE oraşului).

Aici, au fost descoperite urmele unei aşezări preromane (cu nume de origine celtică) din sec. IV-I a.Chr. Termele din secolul al III-lea au fost descoperite lângă o incintă romană târzie masivă de la sfârşitul secolului al III-lea şi începutul secolului al IV-lea, vizibilă şi astăzi. Incinta a suferit diverse refaceri până în secolul al VII-lea p. Chr. De asemenea au fost identificate urme ale unui edificiu de mari dimensiuni (probabil cu rol economic.

Reluarea locuirii se produce în perioada bizantină, în secolele X-XI, de când se păstrează un segment de fortificaţie bizantină.

Structura urbană romană s-a extins probabil în continuarea promontoriului, spre SV. Aşezarea civilă a fost identificată de recentele cercetări arheologice preventive.