Carsium
1200

Carsium (oraș Hârșova, jud. Constanța)

CARSIUM (Hârşova, jud. Constanţa).

Cetatea Carsium a reprezentat un punct strategic la Dunăre acolo unde braţele acesteia se întâlnesc, la capătul Insulei Ialomiţei, unde râul se şi varsă în fluviu, pentru a se despărţi din nou, spre Insula Mare a Brăilei. Este un sit complex, întins pe cca 22 ha (cu trei incinte fortificate de epocă romană, romano-bizantină şi bizantină).

Cetatea era cunoscută încă de la sf. sec. XIX - începutul sec. XX, prin cercetări sporadice continuate sistematic relativ recent (după 1993).

Din punct de vedere cronologic, pot fi distinse mai multe faze constructive: sfârşitul secolului I- începutul secolului al II-lea p.Chr.; sfârşitul secolului al III-lea -începutul secolului al IV-lea; secolul al VI-lea; secolul X; secolele XIII-XIV; secolele XVI-XVIII.

Punctul de trecere care făcea iniţial legătura între Câmpia Română şi cetăţile greceşti vest-pontice va fi utilizat vreme de 17 secole, până la distrugerea cetăţii în timpul conflictelor imperiului otoman, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.

De remarcat în actualul stadiu de cercetare este instalaţia portuară, un zid masiv de cca 40 m (sfârşitul secolului al III-lea - începutul secolului al IV-lea), cu mai multe refaceri ulterioare, până în epocă otomană.

Alte obiective importante sunt incinta romano-bizantină de vest, unde a fost descoperit în campania 2007 un turn în formă de potcoavă de epocă tetrarhică, şi bazilica paleocreştină (secolele IV-VI), identificată lângă "turnul comandant" de pe incinta de N mediobizantină.

Se adaugă o necropolă tumulară din perioada secolelor I-III şi 2 necropole plane în spaţiul oraşului modern, datate în secolele IV-VI p.Chr. (una dintre acestea suprapune parţial şi tell-ul gumelniţean de la Hârşova, aflat la cca 200 m E de cetate).

Carsium arhiva INP