Dinogetia
1200

Dinogetia (sat Garvăn, com. Jijila, jud. Tulcea)

DINOGETIA (Garvăn, jud. Tulcea)

Cetatea antică de la Dinogetia este un sit arheologic complex, pluristratificat, în a cărui arie au fost identificate în urma cercetărilor arheologice de teren efectuate în cursul secolului XX o aşezare getică preromană, un castru roman din secolul al II-lea (bine documentat epigrafic); o citadelă romană târzie (sfârșitul secolului III - începutul secolului al VII-lea) şi cetatea medio-bizantină (datând din secolele X-XII).

Situl s-a bucurat în epoca romană şi în perioadele istorice următoare de o importanţă strategică şi comercială deosebită, dată fiind amplasarea sa pe malul drept, al Dunării, în dreptul fortificaţiei de la Galaţi-Barboşi. Aici şi-au avut sediul în perioada romană detaşamente ale mai multor unităţi militare: legio V Macedonica, legio I Italica, cohors I Mattiacorum, cohors I Cilicum, precum şi o staţie a flotei (classis Flavia Moesica).

Situl este localizat la 5 km NV de satul Garvăn şi 1 km E de DN Galaţi-Tulcea (DN 22).

Citadela romană târzie, trapezoidală, cu zid gros de 2.50 m, 14 turnuri (în formă de potcoavă şi evantai) se găseşte în foarte bună stare de conservare, la fel şi poarta monumentală de la E şi cele secundare la N, V.

Au fost identificate străzi, ansambluri de locuit, depozite, principia romană târzie şi basilica din secolele V-VI. Basilica este situată la Vest de poarta principală, în spaţiul dintre turnurile nr. 1 şi 2, şi a suferit o serie de remanieri arhitecturale în vremea împăraţilor Anastasius şi Justinian, aşa cum dovedeşte materialul tegular identificat în cursul cercetărilor arheologice.

Termele din secolele III se află la 100 m S de cetate. Au fost descoperite bordeie din secolele X-XII care suprapun cetatea romană. De asemeni a fost descoperită şi o biserică de mici dimensiuni din aceeaşi perioadă, în centrul fortificaţiei.

Necropolele din epoca romană, romană târzie şi romano-bizantină, medio-bizantină au fost descoperite în zona protejată (parţial) la V, SV de cetate.


Dinogetia ilustrație

Dinogetia arhiva INP