Noviodunum
1200

Noviodunum (la 2 km de oraș Isaccea, jud. Tulcea)

NOVIODUNUM (Isaccea, jud. Tulcea)

Noviodunum a fost staţie portuară la cel mai important vad al Dunării de Jos, unde funcţiona şi comandamentul flotei (classis Flavia Moesica iar ulterior classis Ripae Scythicae). Era un centru militar şi comercial important şi din epocă romană şi până în perioada otomană.

În epoca Dominatului, a devenit sediu al legio I Iovia Scythica, ulterior fiind atestate şialte trupe.Noviodunum a fost locul tratativelor de pace în anul 369 între împăratul Valens şi conducătorul vizigot Athanarich, precum şi sediu episcopal în secolul VI p. Chr.

Situl arheologic Noviodunum se află în punctul "Pontonul Vechi" (sau "Eski-Kale"), şi are o stratigrafie complexă, fiind identificate o aşezare preromană (celtică), un nivel roman timpuriu (terme), cetatea romană târzie (de la sfârşitul secolului III-începutul secolului al IV-lea şi până la începutul secolului al VII-lea), fortificaţie şi locuire medio-bizantină, tataro-genoveză şi turco-osmană (secolele X-XVI).

Cetatea romană târzie a fost ridicată la sfârşitul secolului al III-lea şi începutul secolului al IV-lea, are cca 18 ha, cu latura dinspre Dunăre de cca 200 m, iar celelalte de cca 300 m, cu ziduri de peste 3 m grosime şi turnuri de dimensiuni impresionante (nu mai puţin de 7 turnuri, între care două ale porţii spre port, pe latura de N, înspre Dunăre).

Cercetări recente pe latura de SE a fortificaţiei romano-bizantine au pus în evidenţă alte 3 turnuri - TM Turnul Mare, TA Turnul A şi TC Turnul de Colţ.

Au fost descoperite terme din mai multe faze, locuinţe şi o basilica pe latura de N, în zona astăzi inundabilă de pe malul Dunării.

În epoca romană târzie cetatea şi locuirea extra muros erau înconjurate cu sistem defensiv cu trei valuri cu şanţ. Aşezarea civilă se afla la S şi E de fortificaţie. Au fost identificate şi cercetate mai multe necropole (tumulară şi plane), romane şi bizantine, drumurile de acces în oraş spre S, SV şi E, precum şi trasee de apeduct spre S.

Situl este legat prin drum comunal la 2.5 km de Isaccea (pe DN 22 Galaţi-Tulcea); la 2 km de DN 22 este situată şi basilica cu martyrion de la Niculiţel, în territorium Noviodunense.


Foto ilustrație: Aurel Stănică și ICEM tulcea

Noviodunum arhiva INP