Colecţia muzeală a Mănăstirii Ortodoxe Cocoş
1200

Colecţia muzeală a Mănăstirii Ortodoxe Cocoş

Colecţia muzeală a Mănăstirii Ortodoxe Cocoş [Muzeu aparţinând cultelor - la 6 km de cetate]

Sat/com. Niculiţel, jud. Tulcea, Datare- 1975
Tel- 0240.542.131

Bisericuţa - cu hramul Sf. Athanasie - se află în partea de sud a localităţii Niculiţel. Cercetările arheologice din anul 1975 au evidenţiat o construcţie medievală, din prima jumătate a secolului al XIV-lea, care iniţial a reprezentat capela unor conducători locali. Din secolul XVI aceasta a intrat în folosinţa comunităţii autohtone. Stilul arhitectural al edificiului de la Niculiţel se regăseşte în lumea bizantină din secolele XII-XIV, având numeroase asemănări cu prima biserică voievodală de la Curtea de Argeş. Colecţie muzeală conţinând icoane, obiecte de cult, obiecte arheologice şi numismatice, carte veche religioasă.

WEB: http://www.crestinortodox.ro; Ghidul muzeelor.