Troesmis
1200

Troesmis (sat/com. Turcoaia, jud. Tulcea)


TROESMIS (punctul "Igliţa", com. Turcoaia, jud. Tulcea)

Importanţa strategică a cetăţii Troesmis este dată de funcţionarea succesivă, începând din secolul I a unei unităţi de auxiliari, iar apoi a castrului pentru legioV Macedonica (după 106 - 168/9), a unei staţii de flotă a classis Flavia Moesica. În epoca tetrarhică devine sediu al legio II Herculia, iar în secolul al VI-lea foarte probabil devine centru episcopal.

Cronologia obiectivelor romane: epoca Principatului (patru faze, între sec. 1-3 p.Chr.); reconstrucţie a fundamentis tetrarhică (sfârșitul secolului al III-lea – începutul secolul al IV-lea) şi ocupare până la începutul secolului al VII-lea Cetatea de vest suprapusă de o fortificare mediobizantină (secolele X-XII).

La Troesmis este un sit arheologic complex, cu două cetăţi din secolele IV-VI p. Chr., situate la cca. 500 m distanţă una de alta.

În cetatea de E (145 x 120 m), au fost făcute cercetări arheologice încă din 1865 de către o misiune guvernamentală franceză (G. Boissiere, A. Baudry). Au fost descoperite mai multe clădiri şi trei edificii creştine de cult din secolul VI p.Chr. Cetatea de V are dimensiunile de cca 150 x 80/100 m şi nu a fost cercetată.

Cetatea de est se consideră a fi fost ridicată peste amplasamente militare - castra legionis, iar cetatea de vest a fost construită peste o aşezare getică preromană (civitas), devenită municipium în secolul al II-lea şi sediu episcopal în secolul al VI-lea.

Între cetăţi şi înspre N a fost identificată aşezarea civilă romană târzie, apărată de mai multe valuri. Cele două cetăţi, împreună cu aşezarea civilă ocupă o suprafaţă de cca 64 ha.

Au fost identificate necropola tumulară şi plană (cca 80 ha) şi un apeduct de mari dimensiuni înspre NNE (necercetat).

Acces pe drum comunal la DN 22D (la 1.500 m de cetatea de est).

Troesmis arhiva INP

Troesmis ilustrație